×
ANASAYFA BİZ KİMİZ NELER YAPIYORUZ ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ DIGITALY TRANSFER BASKI MEDİKAL ÜRÜNLER NASIL YAPIYORUZ KVKK NEREDEYİZ

ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ

Edsa Casual Wear

VİZYON & MİSYON

Dünyanın önde gelen tekstil markalarının geleceğe yönelik ihtiyaçlarına duyarlı, tasarım odaklı, yüksek sürdürülebilirlik bilincine sahip, hızlı, esnek ve en güvenilir moda tedarikçisi olmak.

KURUMSAL KÜLTÜR

Dürüstlük

Yüksek ahlaki değerlerimiz ve dürüstlüğümüz en kıymetli değerlerimizdir. Dürüstlük, işimizin özünde bulunan değerleri oluşturur.

Gizlilik

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın bilgileri bizim için değerlidir. Onları korumak için en yüksek düzeyde dikkat ediyoruz.

Olumlu yaklaşım

Her zorlukta bir fırsat görüyoruz. Üstesinden geldiğimiz her zorluk bizi daha da güçlendiriyor.

Esneklik

Esnek düşünce sistemimiz ve hızlı adaptasyon kabiliyetimizle her fikre açığız.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKALARIMIZ

Ücretler ve Sosyal Haklar Politikası

Temel felsefemiz “eşit çalışma politikası için eşit ücret” uygulamaktır. Görevlerin derecelerine uygun olarak iş değerlendirmesi sonucunda belirlenen ücret ölçeği ile adalet ve eşitliği sağlarız .Senesi dolan her çalışanın pozisyonlarına ve performanslarına göre ücret artışı uyguluyoruz. Çalışma alanlarımızda, tüm çalışanlarımıza servis ve catering hizmeti veriyoruz. Ayrıca korunan gruplara (hamile kadınlar, engelli kişiler vb.) Uygun çeşitli sosyal haklar/faydalar sağlamaktayız.

Edsa Casual Wear

Öğrenme ve Gelişim Politikası

Hedefimiz, çalışanlarımızın kariyer ve sosyal gelişimlerini ihtiyaç analizine ve performans değerlendirme sisteminin sonuçlarına göre öğrenme planlarını ve programlarını oluşturup uygulamaktır. “Yönetici Geliştirme Programı” ile yönetim sistemini geliştirmeyi hedefleriz.

Performans Değerlendirme Politikası

Temel politikamız, çalışanlarımızın üretkenliğini ve performansını objektif kriterler ve araçlar ile ölçerek sürekli gelişmeyi sağlamaktır. Hedefe Yönelik ve Yetkinlik olmak üzere 2 ayrı performans değerlendirme sistemi uygulamaktayız .Yetkinlik Odaklı Performans Değerlendirme Sistemini tüm çalışanlara 90 Derece olarak uygularız; Yöneticiler ve bağlı çalışanlar için Hedef Odaklı Performans Değerlendirme Sistemini uygularken her yılın başında Yönetim Kurulu, Şirket hedefleri doğrultusunda her bir yönetici için özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve zaman sınırlı (SMART) hedefleri ayrı ayrı belirler; Bu hedefler aylık olarak takip edilmekte ve hedeflerini gerçekleştirenler ödüllendirilmektedir. Çalışanlarımız, İnsan Kaynakları Departmanı ve yöneticileri ile birlikte kendi kariyer hedeflerini kişisel olarak tanımlamakta, planlamakta ve yönlendirmektedir.

Çalışan Motivasyon Politikası

Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini koruma ilkesi doğrultusunda, memnuniyet, motivasyon, bağlılık ve çalışma ortamı huzurunu ön planda tutan uygulamalar ve faaliyetler geliştiriyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra iletişim toplantıları ve organizasyonlarını planlamak ve organize etmekte öncelik verdiğimiz uygulamalarımızdır. Ayrıca çalışanlarımızın iletişim ve işbirliğini geliştirmek ve çalışanlar arasında uyum sağlamak için aktif olarak katılabileceği sportif turnuvalar , geziler vb. etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.

Kalite Politikamız & Sosyal Uygunluk Anlayışımız

İnsana yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğunun bilicinde olan firmamız, insan odaklı yönetim anlayışı ile hareket ederek kaliteyi ön plana taşımayı ve bunu sürdürülebilir şirket politikası haline getirmeyi hedef edinmiştir.

Firmamız, kaliteyi ve tüm birimlerin katılımı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak uzun süreli ve sürdürülebilir başarıyı amaçlayan , çalışanlarına ve topluma yarar sağlayan aynı zamanda çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.

Firmamız da Çocuk Emeği ASLA Kullanılmaz.

Firmamız da Zorla Çalışan işçilik yapılmaz.

Firmamız da ki çalışanlarımıza tehdit ,taciz veya kötü muamelede bulunulmaz.

Firmamız da ki çalışanlarımıza ayrımcılık yapılmaz.